Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thanh
Giới tính Nam
Website https://thanhlanvietanh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thiệu Đô
Quận/huyện Huyện Thiệu Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Lê Thị Chinh, Trần Thị Lan
Đã đưa lên 898 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 394 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1535 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22807 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

FUNNY STORIES

PHÚC LỘC THỌ