Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hai
Giới tính Nam
Website https://haitcv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Cao Vân
Quận/huyện Huyện Duy Xuyên
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Huỳnh Công Dũ, Phan Thị Minh Lan
Đã đưa lên 341 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1612 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 338 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39456 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

FUNNY STORIES

PHÚC LỘC THỌ